RSS Feed

بازگشت به لندن

2013/10/28 by الهه

سه روزه از تهران برگشتیم. ۵۰ روز ایران بودیم. یه سفر چهار روزه هم رفتیم مشهد. فعلا در حال عادت کردن دوباره به این آب و هوا و شهر و مردم و تنهایی‌هامون ام.

این بار مسافرت با ترنج سخت بود. یعنی مسیر رفت و برگشت از لندن به استانبول و تهران خوب بود ولی چون ترنج بزرگ‌تر شده مدیریتش توی ایران سخت‌تر بود. حالا سر فرصت میام می‌نویسم.

ترنج انقدر برای خواهرم الهام دلتنگه که توی خواب مدام می‌گه الام، الام. توی بیداری هم میاد لپ‌تاپ‌هامون رو نشون می‌ده و می‌گه الام که یعنی با اسکایپ با الهام حرف بزنیم.


1 Comment »

  1. سمیرا says:

    وای ۵۰ روز در ایران. چه عالی! 🙂 البته می فهمم برگشتنش خیلی سخته. برگشتن همیشه سخته. انشاالله زود عادت می کنین.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.