RSS Feed

استقرا یا تعمیم؟

2013/01/29 by الهه

چه روی فرش باشه چه روی تخت چه روی یک تکه ملافه (همون ملحفه) وقتی می‌خواد ازش خارج بشه همین طور دنده عقب مثل  لاک‌پشتی که داره دنده عقب می‌ره عقب عقب می‌ره و بعد روی باسنش می‌چرخه و پاهاش رو از روی سطح مورد نظر خارج می‌کنه و بعد میاد بیرون یا پایین. یعنی هر چیزی که رنگش با محیط اطراف فرق داشته باشه و مستطیل باشه رو تخت با ارتفاع فرض می‌کنه و اون طور که توصیف شد ازش میاد بیرون.

دندون هفتم هم داره خودش رو نشون می‌ده. پایین سمت راست. هشتمی هم یه هاله‌ای ازش معلومه.

امروز هم وایساده بود و گبه رو که روی صندلی من نشسته بود حسابی تاب داد و بعد چلوند و دمش رو کشید و … با اینکه گبه چند بار گاز مختصری هم ازش گرفت به روی خودش نیاورد و هی غش غش خندید تا بالاخره گبه از رو رفت و پرید توی قفسه و بعد هم الفرار.

سگ سبز برادر گبه است


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.