RSS Feed

Posts Tagged ‘ویدیو’

 1. ترنج باستانی‌کار

  February 21, 2013 by الهه

  دیشب داشتم یه چیزی توی یوتیوب می‌دیدم بعد یه موسیقی ای هم روش داشت. ترنج تا شنید شروع کرد به رقصیدن. براش فرقی نمی‌کنه موسیقی چی باشه. تا صدای هر نوع سازی رو بشنوه شروع می‌کنه به تکون خوردن. به قول دوستم شبیه ورزش صبح‌گاهی‌ه یه جاهای رقصش یا به قول داریوش شبیه ورزش باستانی.


 2. دستمال به دندان

  February 3, 2013 by الهه

  طولانی تر می‌ایسته و قدم‌های منظم‌تری برمی‌داره وقتی دستش به چیزی بنده. دیگه نفس من و باباش بند میاد انقدر باید بدوییم دنبالش. معمولا هم به سمت من فرار می‌کنه وقتی می‌خواد فرار کنه از دستم به جای اینکه در جهت مخالف بره.

  قبلا فقط وقتی چهار دست و پا می‌رفت چیزی رو به دندونش می‌گرفت و با خودش می‌برد، الان در حالت ایستاده و راه رفتن هم همین کار رو می‌کنه. این بسته‌ی دستمال کاغذی رو مدت‌ها به دندونش گرفته بود و تازه هر وقت هم می‌افتاد باز برش می‌داشت و می‌گذاشت توی دهنش و به حرکتش ادامه می‌داد.


 3. رقص نشسته‌ی ترنج

  January 30, 2013 by الهه

  خیلی هم جدی می‌رقصه.